Sponsoring

Sponsoring; algemene informatie

TC Ruiver is momenteel een gezonde vereniging en dat willen we ook voor de toekomst blijven.
Tegenwoordig kan dit niet zonder hulp vanuit het bedrijfsleven. Als club hebben we hiervoor een sponsorcommissie opgericht die enerzijds het sponsorplan samenstelt en anderzijds probeert sponsoren te benaderen om een bijdrage te leveren aan de club zodat wij onze doelen kunnen nastreven.

Wij willen u graag vertellen welke doelen we nastreven en waarvoor we de extra inkomsten gebruiken. Daarbij richten we ons in het bijzonder op twee groepen:

  • We willen jongeren stimuleren om te gaan sporten. Tennis is een plezierige sport die op alle niveaus en op alle leeftijden met plezier kan worden beoefend. Een goede technische basis verhoogt de spelvreugd en biedt mogelijkheden tot doorgroei.
  • We willen jeugdleden meer trainingsmogelijkheden aanbieden zonder extra kosten voor hun ouders. We hebben daarvoor een professionele trainer in dienst.
  • Verder willen we de tennissport ook aantrekkelijk houden voor de volwassen leden en met name zorgen voor een goede professionele accommodatie en alle benodigde faciliteiten erom heen.
  • Een niet onbelangrijk neveneffect van deze benadering is dat de continuiteit en het voortbestaan van de vereniging er door wordt gediend.

We zoeken sponsors om ons te ondersteunen in de realisering van onze doelen. Uiteraard blijft daarbij gelden dat:

  • Sponsoring verenigbaar moet zijn met de doelstellingen van de vereniging.
  • Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van de vereniging in gevaar brengen.

De sponsorcommissie vindt het belangrijk dat sponsoren een persoonlijke band krijgen met de vereniging. Daarom zijn er momenten in het seizoen gepland waarop sponsoren elkaar kunnen ontmoeten in een ontspannen sfeer, zoals op clubkampioenschappen, bij competities en toernooien.

Wij bieden als sponsorcommissie een aantal standaard sponsorpakketten. We zijn echter altijd bereid om sponsoring op maat uit te werken.

Als u onze vereniging wilt steunen, neem dan voor meer informatie omtrent sponsoring contact op met Pascal Wanten via [email protected].

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 52414009

T.C. Ruiver

Welkensvenweg 6
5953 TP Reuver

KVK-nummer

40164116