Lid worden (Senior)

Aanmelding nieuwe leden
Je kunt je aanmelden als lid van onze vereniging door via onderstaande link het aanmeldingsformulier te downloaden en in te leveren (tezamen met bijgevoegd machtigingsformulier) met pasfoto bij onze ledenadministratie.
Alle nieuwe leden vanaf 12 jaar krijgen verplicht een sleutel waarmee de toegangspoort en -deur geopend en gesloten kan worden. De borg hiervoor bedraagt € 10. Deze wordt eenmalig automatisch ingehouden tegelijk met de eerste contributie.

Contributie
De contributie bedraagt:
Voor seniorleden: € 125,- per jaar
Voor steunende leden: € 17,99 per jaar

Indien het lidmaatschap vóór 15 januari van het contributiejaar wordt opgezegd, is geen contributiebijdrage verschuldigd.
Indien het lidmaatschap ná 15 januari maar vóór 1 mei van het contributiejaar wordt beëindigd, is 50% van de contributiebijdrage (exclusief bijdrage KNLTB) verschuldigd.
Indien het lidmaatschap na 1 mei van het contributiejaar wordt beëindigd, is de volledige contributiebijdrage verschuldigd.

Indien het lidmaatschap na 1 juli van het contributiejaar aanvangt, is 50% van de contributiebijdrage (exclusief bijdrage KNLTB) verschuldigd.
De KNLTB bijdrage per lidmaatschap bedraagt € 17,99.

Adreswijziging
Geef dit even schriftelijk of per mail door aan de ledenadministratie!
Uiteraard geldt dat ook bij een wijziging van uw telefoonnummer of e-mailadres.

Vernieuwing pasfoto
De pasfoto op de ledenpas dient recent te zijn. Indien u een nieuwe pasfoto op uw ledenpasje wenst te hebben kunt u deze inleveren bij de ledenadministratie. Vermeld wel het lidmaatschapsnummer en naam achter op de foto. De nieuwe pasfoto's worden eenmaal per jaar naar de KNLTB verstuurd.

Afmelding lid
Heeft u besloten zich af te melden als lid van TC Ruiver, dan dient u dit, conform ons contributiereglement, vóór 15 januari schriftelijk of per mail door te geven aan de ledenadministratie.

Denk bij het afmelden aan het inleveren van de sleutel van het park, de borg wordt dan teruggestort op uw bankrekening.

Let op: Het is dus niet voldoende om je alleen af te melden bij de trainer(s), ook de ledenadministratie moet op de hoogte worden gebracht!

Aanmeldingsformulier SENIOREN 2021.pdf Contributiereglement 2021.pdf
logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 52414009

T.C. Ruiver

Welkensvenweg 6
5953 TP Reuver

KVK-nummer

40164116